Prima pagina Despre proiect / About the project Parteneri Noutati Buletin Reteaua VIP Promotori VIP Initiative Contact

      Parteneri

Directia de Asistenta Generala si Protectia Copilului Ialomita

Promotorul proiectului este Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita. DGASPC Ialomita realizeaza la nivelul judetului Ialomita masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricarei persoane aflate in nevoie. DGASPC Ialomita este institutie publica cu personalitate juridica de interes judetean, infiintata in subordinea Consiliului Judetean Ialomita, prin Hotararea nr. 23 din 25.07.1997 a Consiliului Judetean Ialomita si reorganizata prin Hotararea nr. 35 din 30.11.2004. Alaturi de implementarea la nivelul judeţului a masurilor de asistenta sociala, misiunea DGASPC este de a dezvolta si diversifica serviciile sociale specializate, in functie de nevoile identificate, cu scopul prioritar de a mentine functionalitatea sociala a persoanei, urmarind reinsertia in mediul propriu de viata, familial si comunitar.

Vizitati http://dpcialomita.roInspectoratul Scolar Judetean Ialomita

Partenerul 1 in cadrul proiectului este Inspectoratul Scolar Judetean Ialomita. ISJ este o institutie publica cu rol in asigurarea calitatii educatiei prin implementarea politicilor nationale in domeniul educatiei in judet. Are in componenta compartimente de management educational, inspectie scolara, resurse umane si asigurarea calitatii educatiei. Inspectoratul Scolar Judetean Ialomita asigura indrumarea, controlul si evaluarea tuturor unitatilor de invatamant din reteaua scolara a judetului, precum si dezvoltarea si aplicarea eficienta a strategiilor si prioritatilor din domeniul educatiei de la nivel judetean si local, respectand cadrul sistemului de invatamant national.

Vizitati http://www.isjialomita.roAsociatia Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS

Partenerul 2 in cadrul proiectului este Asociatia Centrul De Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS. Scopul asociatiei CRIPS este de a contribui la dezvoltarea resurselor umane din domeniul social, si se adreseaza autoritatilor, profesionistilor si voluntarilor care isi desfasoara activitatea in sistemul de servicii de protectie a copilului ; sistemul de protectie a persoanelor cu handicap; servicii sociale comunitare/ judetene; unitati de invatamant. Obiectivele CRIPS sunt: cresterea profesionalismului personalului din domeniul social; promovarea profesiilor sociale si a noilor ocupatii, odata cu dezvoltarea serviciilor; dezvoltarea de servicii inovante si definirea/aplicarea bunelor practici; organizarea accesului la informatie specializata si imbunatatirea comunicarii. CRIPS este o asociatie care functioneaza cu succes din 1997, deruland proiecte de formare/ informare/ consultanta de nivel national/ regional/ judetean.

Vizitati http://www.crips.ro

Prima pagina Despre proiect / About the project Parteneri Noutati Buletin Reteaua VIP Promotori VIP Initiative Contact