Prima pagina Despre proiect / About the project Parteneri Noutati Buletin Reteaua VIP Promotori VIP Initiative Contact

      Despre proiect / About the project

Informatii privind Proiectul „Reteaua judeteana VIP – Voluntariat - Intiative – Profesionalism pentru integrarea scolara si sociala a copiilor vulnerabili”

Documente strategice care sustin activitatile proiectului Click here for the English version.
VIP Additional Activities.
You can download the electronic informative bulletin here VIP Update of activities December 2016.
VIP Update of activities November 2016.
VIP Update of activities October 2016.
VIP Update of activities September 2016.
VIP Update of activities - August 2016.
VIP Update of activities - July 2016.

Promotorul proiectului:DGASPC Ialomita

Parteneri:Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale (CRIPS) Bucuresti, Inspectoratul Judetean Scolar Ialomita

Programul de finantare:Programul RO10 „Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale”, Apelul „COERENT”, finantat prin Granturi SEE 2009 – 2014

Durata proiectului: 11 luni

Bugetul: 580.005,00 lei, din care 174,001.50 reprezinta prefinantarea. Nu exista contributie din partea DGASPC, rata grantului fiind 100% eligibila (85 % provine din granturi SEE si 15% cofinantare de la bugetul statului).

Beneficiarii: 590 de persoane, din care 255 de reprezentanti APL si alte institutii publice, 10 reprezentanti ONG-uri, 10 reprezentanti sectorul privat (altul decat ONG), 15 reprezentanti ai grupurilor de initiativa si 300 de persoane din grupuri vulnerabile.

Scopul proiectului: Cresterea sanselor de integrare scolara si sociala a copiilor vulnerabili din judetul Ialomita -din servicii de protectie a copilului si din familii vulnerabile, inclusiv de etnie roma- promovand un model de interventie in retea care antreneaza si valorizeaza resursele si initiativele locale, munca in echipa si solidaritatea sociala

Obiectivele specifice:

 1. Infiintarea retelei VIP - "Voluntariat - Initiative - Profesionalism" la nivelul Judetului Ialomita, coordonata de centrul VIP din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Slobozia, in primele 2 luni de la debutul proiectului, cu un numar initial de 21 de comunitati membre si extinderea acesteia cu cel putin alte 14 comunitati pana la finalul proiectului.

 2. Imbunatatirea solidaritatii sociale si a voluntariatului in beneficiul integrarii sociale si scolare a copiilor din grupuri vulnerabile, prin atragerea a peste 25 de institutii/ firme/ ONGuri care sa devina promotori VIP, recrutarea si formarea a peste 40 de voluntari pana la finalul proiectului.

 3. Cresterea profesionalismului personalului din serviciile de protectie a copilului, a personalului din serviciile publice de asistenta sociala, mediatorilor scolari/sociali si a cadrelor didactice in vederea eficientizarii interventiei individuale si in echipa interdisciplinara in relatia cu copilul din categorii vulnerabile, incepand cu luna a 3-a de implementare a proiectului.Activitatile care se vor derula:

A1. Managementul proiectului

Managementul proiectului este asigurat de promotor - DGASPC Ialomita. In scopul asigurarii calitatii proiectului si a eficientizarii parteneriatului, se va infiinta un Comitet de proiect alcatuit din echipa manageriala desemnata de DGASPC Ialomita, un reprezentant al ISJ Ialomita (Partener 1) si un reprezentant al asociatiei CRIPS (Partener 2). Prin management se asigura coordonarea eficienta a tuturor activitatilor, cu respectarea legislatiei si cerintelor specifice contractului de finantare, monitorizarea beneficiarilor si a activitatilor, evaluarea, controlul si raportarea.

A2. Pregatirea infiintarii retelei VIP, lansarea acesteia in luna a 3 a de la debutul proiectului si dezvoltarea permanenta a retelei VIP

Se infiinteaza un centru de coordonare a retelei “Centru VIP” (Voluntariat Initiative Profesionalism) la Slobozia, sediul DGASPC, intr-un spatiu care include doua birouri de lucru pentru echipa de coordonare si echipele mobile EM (4 echipe care vor interveni in 21 de localitati din judet), cu acces pentru activitati de formare/ workshop/ seminar la DGASPC. Fiecare EM are o arie teritoriala de interventie formata din orasul respectiv si localitati rurale cu numar mare de populatie roma si familii sarace, in care au fost identificati copii in risc de abandon scolar. Reteaua are urmatoarele roluri: observa nevoile locale privind accesul la educatie si integrare sociala la nivelul copiilor in dificultate si in risc; identifica si mobilizeaza resursele si actori locali care pot contribui la satisfacerea acestor nevoi, complementar serviciilor si prestatiilor acordate de structurile publice; recruteaza si pregateste voluntari care sa se implice in monitorizarea situatiei copiilor cu absenteism ridicat; organizeaza periodic intalniri cu factorii de decizie si alti actori relevanti de la nivel local, care pot actiona in directia integrarii sociale a copiilor din grupuri vulnerabile, pentru a elabora planuri de actiune in doemniu; creeaza legaturi si favorizeaza munca in echipa si profesionalismul tuturor categoriilor profesionale care au legatura cu copilul; incurajeaza inovatia si implicarea autoritatilor locale in proiecte care contribuie la o mai buna integrare scolara si sociala a copiilor. Localitatile in care va interveni reteaua: orase Slobozia, Urziceni, Cazanesti, Fetesti, Tandarei; comune: Andrasesti, Gh.Lazar, Albesti, Ion Roata, Alexeni, Boranesti, Barbulesti, Movilita, Munteni-Buzau, Balaciu, Traian, Reviga, Ograda, Mihail Kogalniceanu, Facaeni, Vladeni

A3. Dezvoltarea capacitatii APL din comunitatile membre VIP pentru sustinerea de strategii locale si proiecte sociale si educative in beneficiul copiilor vulnerabili

Activitatea A3 are in vedere sensibilizarea, responsabilizarea si formarea reprezentantilor APL, precum si schimbul de experienta intre comunitatile membre ale retelei si valorizarea initiativelor de succes. Se vor organiza 3 seminarii judetene ale primarilor din comunitatile VIP (la Slobozia) pentru dezbaterea situatiei si gasirea de solutii de imbunatatire a accesului la educatie al tuturor copiilor si a prevenirii marginalizarii a copiilor din grupuri vulnerabile (cu acces pe modalitatile de integrare a copiilor de etnie roma). Reprezentantii APL (primari sau persoane desemnate de acestia) vor beneficia de un curs pe tema accesarii de fonduri pentru proiecte destinate copiilor si familiilor vulnerabile (40 de participanti, 2 zile), precum si de consiliere din partea formatorului si a EM pentru elaborarea de proiecte.

A4. Promovarea solidaritatii sociale si a voluntariatului

Pe tot parcursul proiectului, inca de la infiintarea retelei VIP, se vor face demersuri pentru a identifica si atrage in proiect institutii culturale (muzee, casa de cultura, biblioteca, etc), cluburi sportive si de agrement, ONGuri, firme private cu specific diferit (comert, transport, servicii hoteliere, multimedia, ferme agricole etc) care pot sprijini copiii din grupuri vulnerabile printr-o mare varietate de activitati, servicii si produse complementare celor acordate de catre DGASPC/ SPAS/ Scoala. Similar, reteaua sensibilizeaza cetatenii si recruteaza voluntari pentru doua arii principale de activitate: sprijin scolar si educatie nonformala/timp liber (conform metodologiei elaborate la A2.1). Se incheie contracte de voluntariat, fiecare voluntar participa la un curs de formare sustinut de specialistii in mobilizare comunitara din echipele mobile, pentru insusirea regulilor de voluntariat si a bunelor practici de lucru cu copiii. Promovand implicarea comunitatilor (prin entitati juridice si persoane fizice), reteaua va contribui la identificarea “Promotorilor VIP”, respectiv a “Voluntarilor VIP”.

A5. Formare educatori din servicii de tip rezidential SR si cadre didactice din scoli pentru imbunatatirea integrarii scolare a copiilor din sistemul de protectie

Se vor elabora doua modele de formare: A) pt pregatirea educatorilor din SR pentru o mai buna colaborare cu scoala si organizarea eficienta a activitatilor educative impreuna cu copiii beneficiari (pe scurt, pentru aplicarea PIS Educatie) si B) pt pregatirea cadrelor didactice din scolile unde sunt inscrisi copiii din SR pt non-discriminare si acordare de suport/ stimularea intrajutorarii intre colegi. Partenerul CRIPS va pregati cele doua modele de curs (manual, fise de practica, instrumente de evaluare) si va sustine instruirea teoretica (2 serii x 2 zile) a 40 de educatori, respectiv a 40 cadre didactice (similar, 2 serii x 2 zile) la nivel local, in spatii puse la dispozitie de P. Activitatile practice presupun relationarea educatori din SR- cadre didactice- copii- voluntari si vor fi realizate cu implicarea echipei retelei VIP (responsabilul de integrare scolara si coordonatorul de retea, precum si membri ai EM).

A6. Perfectionarea profesionistilor care lucreaza cu copii din familii vulnerabile cu tema “Munca in echipa la nivel comunitar pt prevenirea abandonului scolar”

CRIPS va pregati (elaborare suport de curs, fise de practica, instrumente de evaluare) si sustine un curs de perfectionare ”Munca in echipa la nivel comunitar pt prevenirea abandonului scolar” , destinat profesionistilor din comunitate care trebuie sa colaboreze in demersurile de imbunatatire a participarii scolare a tuturor copiilor, inclusiv a celor din familii vulnerabile (printre care si familii de etnie roma) - respectiv: a) personal cu atributii in domeniul asistentei sociale a copiilor si familiilor aflate in situatie de risc de la nivelul primariilor (pe scurt, referenti sociali din SPAS); b) cadre didactice; c) mediatori scolari sau experti romi. Deoarece vor fi avute in vedere toate comunitatile membre ale retelei VIP, se vor organiza 5 serii de curs in care fiecare comunitate este reprezentata de 3-4 cursanti din categoriile profesionale mentionate. Formarea teoretica va avea loc intr-o locatie hoteliera selectionata cf procedurilor de achizitii, iar cea practica la nivelul fiecarei comunitati, cu sprijinul echipelor mobile; act practice se vor organiza in scoli si vor antrena prioritar copii din grupuri vulnerabile, parinti, profesionisti, voluntari.

A7. Promovarea, publicitatea și vizibilitatea proiectului

Este o activitate transversala, care se deruleaza pe tot parcursul proiectului, promovand identitatea proiectului, asigurand comunicare interna in echipa si in retea si contribuind la diseminarea experientei, informatiilor si rezultatelor intermediare si finale. Presupune implementarea Planului de comunicare detaliat in cererea de finantare. Subactivitati: A7.1 Realizarea siglei, a pliantului de prezentare si a afisului proiectului A7.2 Organizarea unui seminar de deschidere a proiectului; A7.3 Crearea si administrarea unei pagini web dedicate proiectului - actualizare cel putin lunara; A7.4 Realizarea si difuzarea unui buletin informativ electronic trimestrial (5 editii); A7.5 Realizarea de materiale promotionale; A7.6 Realizare 3 materiale video - exemple de bune practici si publicare pe site; A7.7 Organizarea conferintei finale la Slobozia, cu participarea reprezentantilor retelei VIP, a promotorilor, voluntarilor, a invitatilor de la autoritati centrale si judetene (50 participanti); A7.8 Mediatizare proiect

Rezultatele proiectului

 • 35 de localitati urbane si rurale din judetul Ialomita membre ale retelei VIP, care au semnat "Carta comunitatii VIP in beneficiul copiilor ";

 • 1 Protocol de retea specific retelei VIP, cu explicitarea modului de interventie la nivel local si la nivel judetean pe cele 3 componente cheie: Voluntariat si solidaritate ; Initiative; Profesionalism;

 • sigla specifica retelei si 3 label-uri care se atribuie structurilor implicate in proiect care intervin in beneficiul copiilor : „Comunitate VIP”; Promotor VIP”; „Scoala VIP”, respectiv 2 tipuri de certificate care se acorda persoanelor: „Profesionist VIP” si „Voluntar VIP”

 • 50 reprezentanti APL beneficiari ai cursului pentru accesarea de fonduri, rezultat evaluat prin numarul de proiecte depuse si programe accesate;

 • Profesionisti formati: 40 de educatori din servicii de protectie a copilului; 80 cadre didactice; 10 mediatori scolari si experti in problematica romilor; 20 voluntari; 30 referenti sociali din SPAS.

 • In urma acestor cursuri se va schimba atitudinea cadrelor didactice fata de copiii din sistem, acestia imbunatatindu-si rezultatele scolare (informatii obtinute din evidentele scolare) si va creste gradul de implicare a cadrelor didactice si expertilor romi/mediatorilor scolari in sustinerea copiilor aflati in risc de abandon scolar (discutii cu parintii, vizitarea copiilor in familie, organizarea de ore suplimentare pentru acestia, etc).

 • 3 seminarii ale Primarilor din reteaua VIP;

 • 1 Plan Judetean de Actiune pentru imbunatatirea accesului la educatie al copiilor din grupuri vulnerabile elaborat si in curs de implementare

 • 3 modele de formare a profesionistilor: perfectionare educatori, perfectionare cadre didactice, munca in echipa la nivel comunitar pentru prevenirea abandonuilui scolar;

 • 1 model de curs de formare voluntari

 • 40 de activitati practice care antreneaza copii din categorii vulnerabile organizate in scolile implicate in proiect
  3 ghiduri metodologice elaborate si editate- pentru educatori, cadre didactice si referenti sociali din SPAS, aceste ghiduri vor putea fi folosite si de educatori din cadrul altor DGASPC-uri si cadre didactice si referenti sociali din tot judetul, nu doar din localitatile implicate in proiect.

 • 1 website cu resurse si exemple de bune practici actualizat lunar

 • 3 materiale video realizate - exemple de succesPrelungirea si dezvoltarea proiectului prin aprobarea facilitatii PLUS:

 • Durata proiectului se prelungeste cu 6 luni: finalizare la 31.10.2016

 • Bugetul proiectului devine, prin extinderea PLUS, 799.397 lei

Activitati suplimentare:

A8. Formare cadre didactice pentru a lucra cu copiii din familii vulnerabile si cu parintii/ adultii care ii au in grija, inclusiv in cazul celor cu parinti plecati la munca in strainatate

Se elaboreaza un model de formare a cadrelor didactice, in urma consultarii cu partenerul 1 ISJ si cu cadrele didactice din comunitatile VIP. Cursul va avea durata de 2 zile. Se vor organiza 5 serii a cate 20 de cursanti, in orasele Slobozia si Fetesti. Se va elabora si edita un ghid practic pentru cadrele didactice (brosura). Tematica vizeaza problematica integrarii scolare a copiilor vulnerabili care traiesc in familie, cu doua aspecte cheie: relationarea cadrului didactic cu copilul si relationarea cadrului didactici cu parintii/ reprezentantul legal al copilului.

A9. Formare lideri de voluntariat din cele 35 de comunitati

Se organizeaza un curs pentru liderii de voluntariat, pentru ca metodologia proiectului VIP sa fie bine inteleasa si aplicata in beneficiul copiilor in risc de abandon scolar. Se vor discuta si categoriile de activitati de stimulare a voluntariatului la nivel comunitar pe care acesti lideri le pot desfasura pentru un impact bun, avand in vedere si resursele alocate prin proiect. Dupa formare in fiecare comunitate/ scoala VIP se va organiza cate o activitate de stimulare a voluntariatului, in care vor interveni atat membrii echipelor mobile, cat si liderii de voluntariat. Vor rezulta materiale informative care se vor publica pe site-ul proiectului.

A10. Monitorizarea copiilor in risc de abandon scolar identificati in comunitatile VIP

Se elaboreaza si aplica un mecanism de monitorizare a copiilor in risc de abandon scolar din comunitatile si scolile participante la proiect. Aceasta permite culegerea de informatii concrete despre copiii in risc de abandon scolar din comunitatile retelei VIP, facand astfel posibila si vizibila colaborarea scoala-SPAS din fiecare comunitate in beneficiul fiecarui copil; la nivel de judet, monitorizarea permite cunoasterea situatiei la nivel de retea, identificarea de probleme, centralizarea activitatilor realizate pentru copii etc.

Rezultate suplimentare:

 • 1 model de formare a profesionistilor: curs cadre didactice pentru a lucra cu copii si familii vulnerabile;

 • 100 cadre didactice beneficiare de formare

 • 1 ghid practic de interventie pentru cadre didactice in cazul copiilor din familii vulnerabile si cu parintii/ adultii care ii au in grija, inclusiv in cazul celor cu parinti plecati la munca in strainatate

 • 1 model de curs de formare voluntari

 • 35 de voluntari instruiti ca lideri de voluntariat

 • 1 mecanism de monitorizare a copiilor in risc de abandon scolar

Prima pagina Despre proiect / About the project Parteneri Noutati Buletin Reteaua VIP Promotori VIP Initiative Contact